SUNULAN HİZMETLER

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

PRİMİST’in gayrimenkul geliştirme uzmanları yatırım kriterlerine uygun gayrimenkul varlıklarının bulunmalarını, uygun koşullarla satın alınmalarını gerçekleştirir, profesyonel bir gayrimenkul geliştirme süreci izlenerek, ilgili gayrimenkuller satın alınarak kendisini ispat etmiş olan yüklenicilerle söz konusu gayrimenkullere değer katacak projeler hayata geçirilir. Bu şekilde geliştirilen projelerin yatırımcılara en yüksek getirinin sağlanacak şekilde değerlendirilmeleri ve pazarlanmaları yapılır. Bu işlemler yürütülürken PRİMİST’in sektörde uzun yıllar tecrübeye sahip ortak ve yöneticileri ilgili piyasa bilgileri, iş ilişkileri ve sahalarında en önde gelen işortakları ile yatırımcılar için azami değeri yaratacak çözümler oluşturulur.

VARLIK YÖNETİMİ

PRİMİST, yatırımcılarının risk profillerini gözeterek hedeflenen getirileri sağlamak üzere çeşitli yatırım temaları oluşturarak bunlara uygun projelerin bulunup geliştirilmelerini ve yatırımcılara en yüksek değeri getirecek şekilde pazarlanmalarını sağlar. Bu süreçte uluslararası standartta varlık ve portföy yönetim prensiplerine uyulur.

KURUMSAL FİNANSMAN

PRİMİST, ortaklık yapısında mevcut olan uluslararası finans ve bankacılık tecrübesi ile gayrimenkul yatırımlarının hukuk, vergi ve mevzuat açısından optimal yapılanması sağlanır. Bunun yapılmasında sadece Türkiye değil uluslararası finansman ve yapılanma tekniklerinden de yararlanılır. Yürütülmekte olan projelerin yatırımcı açısından en verimli olmasını temin edecek finans kaldıracından yararlanmak üzere avantajlı proje finansman imkanları oluşturulur.

Basından