YATIRIM SÜRECİ

Hedeflenen getirileri kalıcı bir şekilde yatırımcı risk profilleri ve amaçları ile uygun olarak kalıcı bir şekilde sağlayabilmek için gayrimenkul portföyleri çeşitlendirilmiş yatırım stratejileri bazında aktif şekilde yönetilecektir. Gerek gayrimenkul kira gelirleri, gerekse ana yatırımın değer kazanması şeklinde yatırımcı getirilerinin arttırılması değişik piyasa koşullarında ve ekonomik konjonktürlerde yapılan gayrimenkul yatırımlarının alım-satım zamanlaması, kalitesi ve gelişim stratejileri ile arttırılacaktır.

Yatırım stratejileri aşağıda tanımlanan sistematik bir süreçten geçerek belirlenecek ve uygulamaya konulacaktır;

  • Yürütülecek makro ekonomik ve piyasa araştırmaları ile yatırım stratejileri ve yatırım kriteleri’nin belirlenmesi;
  • Dinamik proje yaratma ve yürürlüğe koyma becerileri ile kaliteli gayrimenkul projelerinin ele alınması;
  • Akılcı bir gayrimenkul geliştirme uygulaması ile yatırım yapılan gayrimenkullerin piyasa değeri ve kira potansiyellerinin artırılması;
  • Akılcı ve disiplinli pazarlama stratejileri ile yaratılan değerin paraya çevrilmesi;
  • Finansal yapılandırma, proje finansmanı ve vergi uzmanlığı ile yatırımcı fonlarının etkin kullanımının arttırılması;
  • Risk yönetimi ve kurumsal yönetişim’de akılcı ve bütünsel bir yaklaşım uygulanması;
  • Şeffaf ve düzenli yatırımcı bilgilendirmesi.

PİYASA ARAŞTIRMALARI

PRİMİST yatırımcılarına dengeli ve kalıcı değer artışı sağlayabilmek için piyasa araştırmalarına dayalı akılcı yatırım temaları belirleyecek ve bunlara yönelik projeler geliştirmeye önem verecektir. Bu yatırım temaları ayrı portföyler şeklinde organize edilerek yatırımcılara sunulabilecektir.

PROJE YARATMA

PRİMİST gayrimenkul uzmanlarının ana misyonu güçlü tecrübeleri ve ilişki ağları ile belirlenmiş yatırım kriterlerine uygun nitelikte projelerin belirlenmesidir. Belirlenen projeler titiz bir ön incelemeden geçirilerek ekonomik, finansal, teknik ve hukuki yönden uygunlukları test edilecektir.

GELİŞTİRME

PRİMİST yönetim ekibi kaliteli gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ile yatırımcılarına cazip katma değer yaratmak konusunda önemli tecrübe ve başarı karnesine sahiptir.  Yönetim ekibinde yer alan veya stratejik işilişkisi kurulmuş olan mimarlar ve mühendisler gayrimenkul geliştirme uygulamaları konusunda uzun yıllara yayılan bir tecrübeye sahiptir.

PAZARLAMA

PRİMİST yatırım yaptığı projelerin geliştirme safhasında yatırımcı getirilerini en optimal seviyede tutacak bir pazarlama stratejisi uygulayacaktır. Performansını ispat etmiş olan saygın yüklenicilerin seçilmesi pazarlama aşamasında fark yaratacaktır.

FİNANSAL YAPILANDIRMA, PROJE FİNANSMANI VE VERGİ UZMANLIĞI

PRİMİST yönetim ekibinde yer alan kurumsal finansman ve vergi yönetim birikimi yatırımcı değerinin optimize edilebilmesi için kurulacak yatırım modellerinin kuruluşunda, vergi yapılandırmalarının oluşturulmasında etkin olacaktır. Aynı şekilde projelerin en ekonomik şekilde hayata geçirilmelerinde katkı sağlayacak nitelikte proje finansman imkanlarının oluşturulmasında yönetim ekibinde yer alan tecrübe önemli olacaktır.

RİSK YÖNETİMİ VE KURUMSAL YÖNETİM

Günümüzün çalkantılı ve belirsiz yatırım piyasalarında yatırımlar için kalıcı getiri sağlanması ilgili risklerle ilgili güçlü bir anlayışa sahip bir yönetim ekibinin ileri görüşlü ve şeffaf uygulamalarını gidermektedir. PRİMİST yönetim ekibi gayrimenkul, sınai ve finansal işletmelerde üst düzey yönetim tecrübesine sahiptir. Uygulanacak olan sorumluluk,  tutarlılık ve şeffaflık prensipleri risk yönetim kültürünü destekler nitelikte olacaktır. Ayrıca, oluşturulacak ayrı bir iç denetim ekibi yürütülen proje uygulamalarının mevcut mevzuat, ilgili kamu yönetim birimleri ile ilişkiler,  yatırımcı ilişkileri, ve diğer üçüncü partilerle ilişkiler bazında hukuka ve şirket politikalarına uygun yürütme yapıldığını denetleyecek, potansiyel risklerin ve çıkar çatışmalarının zamanında fark edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

YATIRIMCI BİLGİLENDİRMESİ

PRİMİST, yatırımcılarına katıldıkları yatırımların her aşamasında düzenli bilgi aktarımı sunar. Bu amaçla piyasa araştırmalarının sonuçları, yeni projelerin değerlendirilmeleri, projelerin gelişmeleri ve finansal sonuçları konusunda hazırlanan raporlar düzenli olarak yatırımcılara sunulacaktır.

Basından